Over uitvaartspeelgoed

Uitvaartspeelgoed is onderdeel van Rouw&. Met uitvaartspeelgoed probeer ik de dood op een zo laagdrempelig mogelijke manier bespreekbaar te maken met kinderen.

Wie ik ben?

Mijn naam is Richard Hattink. Ik werk sinds 2000 in het onderwijs. In deze periode heb ik met zorgintensieve doelgroepen gewerkt (zoals Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen, kinderen met Autisme en sociaal emotioneel verwaarloosde kinderen). Dat werk vraagt een groot
inlevingsvermogen en aanpassingsvermogen. Deze twee eigenschappen passen goed bij mij. Doordat ik me inleef in jouw situatie en op zoek ga (en blijf gaan) naar de best passende aanpak voor jouw situatie, helpt dit je verder. Een derde kernwoord voor mij is pedagogische sensitiviteit, dat door prof. dr. Hans Jansen wordt omschreven als “Inschattingsvermogen ten aanzien van wat in een pedagogische relatie nodig en verantwoord is“.

Daarnaast werkte ik twee jaar in de uitvaartsector. Hier maakte ik veel uitvaarten van dichtbij mee en heb ik ervaren waar mensen tegenaan liepen in deze moeilijke tijd. Ik heb altijd oog gehad voor wat er te verbeteren valt aan de begeleiding op dit vlak. Nu is de tijd gekomen om die verbetering te bieden. Daartoe heb ik Rouw& opgericht.

Tijdens de PABO (Pedagogische Academie Basis Onderwijs) [Hogeschool Rotterdam] ben ik als bijbaan gaan werken in een uitvaartcentrum. Na enige jaren hier gewerkt te hebben, heb ik de stap gemaakt het onderwijs in. Sinds 2002 werk ik met zorgintensieve leerlingen. Kinderen met sociaal-emotionele problematiek, stoornissen, antisociale gedragingen, etc. In 2015 heb ik de masteropleiding Pedagogiek vanuit ecologisch perspectief afgerond en mag ik mij M.Ed noemen; Master of Education.

De masteropleiding Pedagogiek (vanuit ecologisch perspectief) [Hogeschool Utrecht] is beroepsgericht met een stevige wetenschappelijke, maatschappelijke en filosofische ondergrond. Pedagogiek vanuit een ecologisch perspectief heeft betrekking op het geheel van relaties tussen kinderen, jongeren en opvoeders. Het uitgangspunt is dat alles met alles verbonden is en dat alles elkaar beïnvloedt. Ik heb hier een leeronderzoek en mijn Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (de eindscriptie) over begeleiding bij rouw geschreven. Beide onderzoeken werden hoog gewaardeerd.

De combinatie tussen werkervaring in uitvaart en onderwijs, naast een wetenschappelijke onderbouwing zorgt voor een unieke aanpak.